Rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding is steun in een moeilijke tijd. Het overlijden van een dierbare brengt nieuwe en verwarrende gevoelens en ervaringen met zich mee. Ondanks steun en aandacht van de omgeving, kun je je om allerlei redenen of omstandigheden onzeker en onbegrepen voelen.

Werkwijze rouwbegeleiding

Samen begeleiden we de lotgenotengroep voor mensen die een half jaar of langer geleden een dierbaar persoon door overlijden hebben verloren. In deze groep ontmoet je lotgenoten om ervaringen uit te wisselen, en je zet op jouw manier een nieuwe stap in het rouwproces. We praten niet alleen, we zullen ook op andere manieren uiting (leren) geven aan onze gevoelens en emoties. Dat doen we met behulp van bijvoorbeeld symbolen, verhalen, rituelen en muziek. Achtereenvolgens komen aan de orde: stil staan bij verlies, leren uiting geven aan gevoelens en emoties, herstel van verbondenheid met de overledene, terug vinden van zelfvertrouwen en gevoel van begrepen worden.

Wanneer en waar?

We bieden 6 middagen of/en avonden aan een groep van 6 – 10 personen. We zijn van 13.30 uur tot 16.30 uur bij elkaar.Mail of bel ons wanneer de eerstvolgende groep weer begint!

Voor wie is rouwbeleiding bestemd?

We nodigen zowel vrouwen als mannen die een dierbaar persoon hebben verloren van harte uit deel te nemen aan deze groep. Aanmelding. Mocht je belangstelling hebben, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.