Rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding is steun in een moeilijke tijd. Het overlijden van een dierbare brengt nieuwe en verwarrende gevoelens en ervaringen met zich mee. Ondanks steun en aandacht van de omgeving, kun je je om allerlei redenen of omstandigheden onzeker en onbegrepen voelen.

Werkwijze rouwbegeleiding

In individuele gesprekken begeleid ik mensen die een half jaar of langer geleden een dierbaar persoon door overlijden hebben verloren. Je zet op jouw manier een nieuwe stap in het rouwproces. Achtereenvolgens komen aan de orde: stil staan bij verlies, leren uiting geven aan gevoelens en emoties, herstel van verbondenheid met de overledene, terug vinden van zelfvertrouwen en gevoel van begrepen worden.


Voor wie is rouwbeleiding bestemd?

We nodigen zowel vrouwen als mannen die een dierbaar persoon hebben. Aanmelding. Mocht je belangstelling hebben, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.