Reintegratietherapie

Re-integratietrajecten willen u graag zo snel mogelijk weer aan het werk. De re-integratietherapie is er op gericht om u eerst emotioneel in balans te brengen. Dat vraagt tijd en ruimte. We onderzoeken hoe het komt dat je jezelf kwijt raakt en hoe je jezelf weer terug vindt. Hoe houd je het juist contact met jezelf. Je ontdekt wat je wilt en wat je tegenhoudt. Hoe meer je emotioneel in balans bent, met hoe meer plezier je het werk doet, waarvoor je hebt gekozen.

Ik maak deel uit van het netwerk van re-integratietherapeuten. Zie hiervoor: Netwerk van re-integratietherapeuten.

Wanneer reintegratietherapie?

Burn-out

Als je goed in je vel zit en je zit op de juiste plaats op je werk, dan ervaar je een zekere druk als uitdaging of stimulans. Die druk kan ook negatief geladen zijn. Dan ervaar je stress. Dat kan omdat je werk teveel is, omdat je zelf te weinig energie hebt, te moe bent. Als stress te lang duurt of te zwaar wordt, is het gevaar groot dat je in een burn-out terecht komt. Je raakt het contact met jezelf kwijt, je zelfvertrouwen. Je trekt je terug uit je vriendenkring en vermijdt nieuwe contacten. Het leven is zwaar geworden.

Als dit gevoel opkomt, is het goed om te zorgen dat je weer het gevoel krijgt dat je grip op jezelf krijgt. En dat je je werk zo kunt organiseren dat je er weer plezier in krijgt. Het is goed om jezelf daarbij te laten begeleiden.

Reintegratietherapie

Het voelt zwaar als je problemen hebt. Het is dubbel zwaar als je daarom niet kunt werken of uit het arbeidsproces dreigt te raken. Enkele voorbeelden waardoor je geen plezier meer in je werk kunt hebben: gevoelens van onmacht of wanhoop, geen helder zicht op je positie in de organisatie, depressieve klachten, burn-out, te lage of te hoge assertiviteit, of problemen in de privésfeer die je werk belemmeren.
Emotionele of psychische problemen kunnen er voor zorgen dat het werken aan de toekomst niet lukt of moeizaam verloopt. Reintegratietherapie helpt je dan de zin van leven en werk opnieuw te ontdekken, en de wil en de kracht te vinden om weer aan de slag te gaan. Therapeutische hulp kan daarmee het mislukken van een reïntegratieproject voorkomen.

Werknemer

De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat werkgever én werknemer samen de situatie en de oplossingen moeten beoordelen. Werkzoekenden kunnen via het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) afsluiten met een door hen zelf uitgezocht bureau, zoals onze praktijk.

Werkgever

Als u als werkgever spanningen of problemen bij een werknemer signaleert, kunt u hem of haar een coaching-traject aanbieden. Reintegratietherapie is werk gerelateerd, ervaringsgericht en relationeel. Het geeft uw werknemer nieuwe inspiratie, en helpt hem om weer in zijn kracht te gaan staan. Hierdoor kan ziekteverlof mogelijk voorkomen of verkort worden. Ook is het mogelijk een workshop op de werkvloer te verzorgen.

Re-integratietraject

De re-integratietherapie helpt je om jezelf weer terug te vinden. Zodat je weer je kracht energie voelt om weer te kunnen werken. Juist als je jezelf niet sterk en zeker genoeg voelt, is het gevaar niet denkbeeldig dat re-integreren mislukt en je verder gaat in een negatieve spiraal. In samenspraak met je werkgever kunnen we een traject van terugkeer bespreken. Ondertussen is je werkgever verplicht om binnen het bedrijf passend werk te zoeken. Als dat niet lukt, zelfs buiten het eigen bedrijf.Als je al werkloos bent kun je door middel van een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) met re-integratietherapie beginnen. Reintegratietherapie is een goede eerste stap om zelf weer sterk te worden. Daarna kun je een re-integratiebureaus zoeken die het re-integratietraject zelf met en voor je uitvoert.