Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Gestaltnet

Gestaltnet is gevestigd in Goes (Provincie Zeeland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53564014. Gestaltnet is een praktijk voor psychotherapie, EMDR en relatietherapie.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van Gestaltnet of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn: Daarnaast maak ik korte gespreksverslagen waarin persoonlijke informatie wordt vermeld.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt Gestaltnet voor de behandelingen en bijbehorende administratie en facturatie en om te voldoen aan de voorwaarden van uw zorgverzekering om in aanmerking te komen voor vergoeding. Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over uw behandeling of afspraak.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 20 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen in "de cloud". Indien deze gegevens in verkeerde handen zouden vallen (bijvoorbeeld door toedoen van een hacker) zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden alleen na uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming gedeeld met uw huisarts of andere behandelaars. Verder worden door Gestaltnet op geen enkele manier gegevens verstrekt aan derden.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Nieuwsbrief

Gestaltnet verstuurt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief. Deze wordt alleen verstuurd naar personen die hiervoor schriftelijk (per e-mail) toestemming hebben gegeven en zelf hun e-mailadres hiervoor hebben aangemeld.
Mocht u onze nieuwsbrief niet langer wilen ontvangen dan kunt u zich automatisch afmelden via de link onderaan de nieuwsbriief, of door een mailtje te sturen naar info@gestaltnet.nl met het verzoek uw e-mailadres te verwijderen.

Geen cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is: Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website beschikken wij over uw naam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door hackers, omdat onze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.
Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gestaltnet.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.