Gestalttherapie

In therapie ontdek je hoe je vroeger patronen van communicatie hebt ontwikkeld, die toen goed werkten. Het kan zijn dat deze patronen je nu niet meer geven wat je er van verwacht, omdat je situatie is veranderd. Je krijgt er juist problemen en soms zelfs lichamelijke klachten door.

In therapie word je jezelf bewust van deze patronen. Zodra je ze gewaar bent, kun je er voor kiezen om ze te veranderen. Je gaat op zoek naar nieuwe patronen die voor jouw ervaring het beste werken.

Vanuit de gestaltbenadering ben ik gericht op hoe jij jouw leven ervaart. Hoe maak je contact met jezelf, een ander en je omgeving? Als er geen goede wisselwerking hiertussen is, ervaar je dat je problemen hebt.

Wanneer gestalttherapie?

Gestalttherapie kan onder andere uitkomst bieden bij: Bij traumatische ervaringen zoals: Ook bij: Gestalttherapie in Goes (Zeeland). Voor meer informatie of opgave bel: 0113-700218 of klik hier: Aanmelden.