Klachtenregeling

Gestaltnet voldoet aan de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg. 

Als je een klacht of opmerking hebt, zijn we blij als je die rechtstreeks aan ons meldt. Dit kan via een mail aan ons centrum via info@gestaltnet.nl Opmerkingen en/of klachten helpen ons zorgvuldiger te werken en een betere wisselwerking tot stand te brengen.

Indien je klacht naar jouw gevoel niet naar behoren is afgehandeld of opgelost, dan kun je je wenden tot de beroepsvereniging NVAGT. Deze zal de klacht doorsturen naar een klachtenfunctionaris van het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Zorg). Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.scag.nl